Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Naśladowca Franza Christopha Jannecka

5,250.00 

NOLI ME TANGERE, 1 poł. XVIII w.

Olej, płótno dublowane; 58,5 x 70,5 cm

Na odwrocie papierowa nalepka wypełniona piórem: G1204 / (…)galerie / Ch. van Loo / CADKE

Pierwowzór obrazu sprzedawany był w 2009 r. na aukcji domu aukcyjnego Schloss Ahlden wraz z pendentem przedstawiającym Chrystusa i Samarytankę przy studni.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja