Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Jerzy Duda-Gracz

Malarz, rysownik, scenograf i profesor, ojciec reżyserki teatralnej – artysta, którego zwykło się określać mianem wnikliwego satyryka, który w swojej twórczości dawał wyraz ostremu programowi publicystyczno-moralizatorskiemu. Obrazy Dudy-Gracza zawsze budziły bardzo silne emocje. Przede wszystkim dlatego, że artysta odwoływał się do czytelnych symboli, które znacząco ułatwiały interpretację przekazu. Karykaturalnie zdeformowane ciała ludzkie oraz stosowana przez artystę symbolika obnażają ludzkie wady i do dziś skłaniają do zastanowienia się nad prezentowanym postawami względem życia, pieniądza, drugiego człowieka. Ze względu na karykaturalne przedstawianie człowieka i świata artystę często wypisywano w nurt groteski, a jego obrazy porównywano z twórczością Petera Bruegla i Witolda Wojtkiewicza.

Swoje obrazy Jerzy Duda-Gracz oznaczał numerem oraz datą. Artysta tłumaczył, że taka forma dokumentacji pracy miała go dyscyplinować i motywować. Po latach numerowanie obrazów okazało się niezwykle przydatne w tropieniu falsyfikatów. Jako artysta uznany i pożądany przez kolekcjonerów Duda-Gracz doczekał się bowiem wielu prób falsyfikacji swoich dzieł.

Artysta zmarł na atak serca 5 listopada 2004 roku w Łagowie, gdzie uczestniczył w plenerze malarskim.

Jerzy Duda-Gracz – Aukcje w Domu Aukcyjnym Ostoya

Aukcje Domu Aukcyjnego Ostoya, na których mamy przyjemność licytować obrazy Jerzego Dudy-Gracza wzbudzają dużo emocji wśród licytujących. I wcale nas to nie dziwi. Obrazy Dudy-Gracza nie często trafiają pod przysłowiowy młotek, a z pewnością warte są cen, jakie osiągają podczas licytacji.

Jako profesjonalny Dom Aukcyjny zapraszamy Państwa do udziału w aukcjach stacjonarnych oraz do licytowania zdalnego. Wszystkie obrazy licytowane podczas aukcji online możecie Państwo zobaczyć osobiście w Galerii Zajączka w Warszawie. Obrazy prezentujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość zapoznania się z przedmiotami licytacja.