Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Piotr Tymochowicz

Z radością przedstawiamy obrazy Piotra Tymochowicza. Malarstwo Tymochowicza obejmuje różnego rodzaju budynki, które są dla niego w jakiś sposób ważne. Są to domy, chałupy, szopy, budy, które istniały niegdyś, bądź wciąż jeszcze istnieją realnie. Niektóre z nich można zobaczyć na ulicach. Wiele namalowanych budowli wiąże się ze wspomnieniami artysty. Niektóre były przystankami na trasie lat szkolnych, a inne tworzyły otoczenie jego dzieciństwa, a jeszcze inne napotkał podczas swoich wyjazdów. Wszystkie domy mają w sobie to „coś”, którym jest typ krajobrazu. Sprawia on wrażenie zapomnianego i jakby porzuconego z nurtem czasu. Domy, malowane przez Tymochowicza, stanowiły niegdyś typowy, a dzisiaj zanikający element obrazu dawnej prowincji. Z krajobrazu znikają nie tylko wsie, takie, jakie do tej pory istniały, z gospodarstwami, polami, lasami i łąkami, znikają także miasteczka ze swoim prowincjonalnym zaduchem, zwyczajami i mieszkańcami. Chałupy, szalety, szopy i inne budynki portretowane przez Tymochowicza, przynoszą ze sobą klimat przeszłości, która nie jest wzniosła, lecz zużyta. Zdziczałe rośliny, zawalone i wpół zrujnowane ściany, dziurawe dachy, okna są zabite nie tyle deskami, co płytami pilśniowymi. Nawet jeśli budynki utrzymują się przy życiu, to i tak próby ich reanimacji są skazane na niepowodzenie.

Piotr Tymochowicz w dorobku ma ponad 60 wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. Warszawa, Łódź, Kraków, Zamość, Lublin, Chełm, Gdynia, Rzym. Jego prace znaleźć można w zbiorach i kolekcjach, m.in.: Galerii 72 w Chełmie, Muzeum Okręgowym w Zamościu, Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi, Galerii Teatru NN w Lublinie, Kolekcji grafiki współczesnej Okręgu Lubelskiego ZPAP.

Piotr Tymochowicz (Vanitas) urodził się w 1968 roku w Chełmie. Mieszka i pracuje w Siedliszczu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego) UMCS w Lublinie w latach 1991 – 1996. Jest współtwórcą grupy artystycznej Avruceht oraz Towarzystwa Miłośników Siedliszcza. Jest założycielem Stowarzyszenia Twórczego Prowincja gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Od 2004 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Zachęcamy wszystkich kolekcjonerów i pasjonatów do przejrzenia naszej niezwykłej oferty aukcyjnej, w tym do zapoznania się również z obrazami Tadeusza Borowskiego.