Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Jubileuszowa Odznaka 15. Pułku Strzeleckiego Jego Wysokości księcia Mikołaja I w 25-lecie dowództwa czarnogórskiego monarchy

1,150.00 

Rosja, 1914

Brąz; 45 x 39 mm

Piątego maja 1889 roku car Aleksander III nadał królowi Czarnogóry Mikołajowi I Petroviczowi Niegoszy dowództwo 15-go Pułku Strzelców noszących od tego momentu nazwę 15. Pułk Strzelecki Jego Wysokości Księcia Czarnogóry. Do pułku przyjęty został również syn księcia Daniło. Decyzja cara miała podłoże w polityczne i dynastyczne. Aleksander III nazwał go serdecznym przyjacielem Rosji i nadał mu cesar-ski order Świętego Andrzeja Apostoła, córka króla wyszła za mąż za Wielkiego Księcia, został tez członkiem Petersburskiej Akademii Nauk. Książe Mikołaj I chciał stworzyć silne niepodległe państwo i uważał, że możliwe jest to w oparci o Rosję. Wspólnym interesem było między innymi zwalczanie Turcji na Bałkanach – w latach 1877-78 roku Czarnogóra stoczyła z nimi zwycięska wojnę. W tym czasie w wojnie rosyjsko-tureckiej brał udział
15. Pułk Strzelców, którego żołnierze odznaczyli się na polu bitwy męstwem.Mikoła I Petrović Niegosz był pierwszym i jedynym królem Czarnogóry. Koronowany w 1910 roku (do tego czasu rządził jako książę od 1860 roku), w 1918 roku stracił tron i opuścił kraj.

Zapytaj o produkt
SKU: 361258 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Lokalizacja