Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Stanisław DYBOWSKI

1,884.39 

STAW

Olej, tektura; 54,5 x 73 cm

Sygnowany p.d.: St. Dybowski

 

Stanisław DYBOWSKI

1895 – 1956

Początkowo kształcił się w Szkole Rysunkowej w Warszawie. Naukę kontynuował w latach 1917-1919 u Kuturlina w Moskwie oraz w latach 1923-1926 w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie u Karola Tichego i WładysławaSkoczylasa. W 1926 r. pojechał do Paryża, gdzie tworzył i wystawiał. W 1932 r. otrzymał stypendium TZSP , które umożliwiło mu wyjazd do Włoch i dalszą naukę. Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie. Był wielokrotnie nagradzany. Wystawiał głównie w warszawskiej Zachęcie, łódzkiej Miejskiej Galerii Sztuki, krakowskim TPSP oraz wparyskiej galerii Au Sacre du Printemps. Był członkiem Stowarzyszenia Artystów Malarzy Pro Arte. Kontynuowałtradycje Jana Stanisławskiego. Malował poprawne, dekoracyjne krajobrazy o przymglonej tonacji, w których często występują motywy architektoniczne. Interesował się również folklorem: malował typy ludowe oraz wnętrza chat wiejskich, łowickich, huculskich, podhalańskich, wileńskich, śląskich, krakowskich, w których z dokumentacyjną nieraz wiernością notował szczegóły etnograficzne. Rzadziej tworzył portrety i martwe natury. Podczas okupacji hitlerowskiej zarabiał handlując obrazami i ramami. Podczas powstania warszawskiego wiele jego prac uległo zniszczeniu.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja