Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

086. August MANSFELD 

4,500.00 

PORTRET MĘŻCZYZNY Z PSEM, 1837

Olej, deska, 31,5 x 25,5 cm
Sygnowany w lewym, dolnym rogu: Mansfeld August. 1837
na odwrocie napis: Mansfeld August. Heinrich / Geb. 13 Märs 18 /… Schüler der Wien / u Nach Dresden / thätig in Wien oraz poniżej: …in ihrs Die enttäus… ? 1859. / In Wiener Aus …/ Das erste Mimosen / est in Dresden…

Cena wywoławcza 4500

Estymacja 12000 – 15000

 

August MANSFELD 

1816 Wiedeń – 1901 Wiedeń

Malarz austriacki, specjalizował się w scenach rodzajowych i portretach, H.Fuchs wymienia również pejzaże jego autorstwa (por. H.Fuchs, Die Österreichischen Maler des 19. Jarhunderts, t. III, Wien 1973, s. K 37, 89-91). Działał w kręgach Akademii wiedeńskiej i drezdeńskiej. Niniejszy portret reprezentuje typ biedermeierowskiego portretu mieszczańskiego ukształtowanego w Austrii i w Niemczech w drugiej i trzeciej dekadzie XIX stulecia. Doskonały rysunek, delikatnie i gładko kładziona faktura, przemyślany dobór barw czynią z tego dzieła bardzo ciekawy i o wysokich walorach artystycznych przykład malarstwa portretowego.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja