Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

PORTRET GENERAŁA WOJCIECHA DOBIECKIEGO, 2. poł. XIX w.

45,600.00 

Olej, płótno; 80 x 62 cm

Obraz opisany, reprodukowany: August Sokołowski, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane, Wiek, Warszawa, 1904, tom I s. 327

 

 

Wojciech Dobiecki (1782 Chełmca – 1862). Służbę wojskową rozpoczął w1798 r. w Legi Naddunajskiej. Później w Legii Jana Henryka Dąbrowskiego we Włoszech. Odbył kampanie: włoską, hiszpańską i pruską, gdzie został ciężko ranny w głowę. Po powrocie do kraju w 1807 r. wszedł do Armii Księstwa Warszawskiego. W 1809 r. walczył przeciwko Austriakom. W 1812 r. brał udział w kampanii moskiewskiej. W 1813 r. wziął dymisje w stopniu pułkownika. Po wybuchu powstania listopadowego powrócił natychmiast do służby. W styczniu1831 r. generał ordynator armii powstańczej. Mimo olbrzymich trudności i złego stanu zdrowia sprostał obowiązkom. Po upadku powstania emigrował do Elbląga. Później powrócił do kraju i w stronach rodzinnych gospodarował na roli.

Sportretowany jest w mundurze generała brygady. Na piersi ma Krzyż Kawalerski Virtuti Militari i Legię Honorową.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja