Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Franciszek ŻMURKO

36,000.00 

WENECKA GONDOLA

Olej, tektura; 29 x 40 cm

Na odwrocie dwie nalepki: 1. wystawowa z Zachęty, papierowa, drukowana, wypełniona piórem: 17132 Autor: P. Fr. Żmurko / Tytuł: Gondola wenecka / Rodzaj dzieła ol / Cena…Własność p. Fr. Żmurko / data nadania 26/9 1912. papierowa, drukowana: Jakób Borawski . W Warszawie / ul. Podwal n. 12 / Magazyn starożytności / i dzieł sztuki / Zakład ram złoconych / robót kościelnych i salonowych / reparacja dzieł sztuki

Obraz wystawiany, opisany: Franciszek Żmurko, Wystawa pośmiertna, TZSP „Zachęta Warszawa, 1911; wymieniany: Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914; 1969, s. 436

Franciszek ŻMURKO

1859 Lwów – 1910 Warszawa

Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we Lwowie, a następnie kształcił się u Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w Wiedniu, w Rzymie, a od 1876 do 1880 w Akademii monachijskiej, m.in. pod kierunkiem Aleksandra Wagnera. Odznaczany medalami uczestnik wielu wystaw (m.in. złoty medal za obraz Kleopatra; 1879), cieszył się uznaniem krytyki i powodzeniem u publiczności. Był członkiem monachijskiego Kunstvereinu. Malował przede wszystkim utrzymane w konwencji akademickiej, kompozycje o tematach antycznych, historycznych, orientalnych czy symbolicznych, w których warstwa anegdotyczna stwarzała okazję do przedstawiania aktów kobiecych. Był także portrecistą, autorem licznych, bardzo popularnych „główek oraz aktów.

W oferowanej pracy zainspirował się obrazem „Wenecka serenada Wilhelma Kotarbińskiego z 1881 r.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja