Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

KRZYŻ MASOŃSKI, Niemcy, po 1848

1,150.00 

Srebro (?); 117 x 78 mm, waga 62 g
Z przewieszana korona cierniową, zwieńczony węgielnicą
Napis niellem: ROBESPIERRE CHRIST ROBERT BLUM | 93; na rewersie: LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Pudełko

Zapytaj o produkt