Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Zefiryn Ćwikliński

3,450.00 

Pniak w lesie, 1913

Olej, tektura; 30,8 x 41,5 cm
Sygnowany p.d.: Z. ĆWIKLIŃSKI | 913
Na odwrocie nalepka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie wypełniona czarnym atramentem: Autor Ćwikliński Zefiryn | Dzieło p.t. Pniak w lesie | Rodzaj olejny | Cena 100 K
 
Ukończył Gimnazjum we Lwowie. Następnie przez rok był słuchaczem Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W latach 1887-1889 studiował w kra-kowskiej Szkole Sztuk Pięknych, najprawdopodobniej u Floriana Cynka i Władysława Łuszczkiewicza. Wymieniany jest również jako uczeń Feliksa Szynalewskiego i Izydora Jabłońskiego. W 1893 roku po otrzymaniu stypendium studiował w akademii wie-deńskiej, u malarza historycznego i portrecisty Ch. Griepenklerla. Po powrocie do kraju był nauczycielem rysunku w Brodach i Jarosławiu. W 1898 roku wyjechał na półtora roku do Włoch i Dalmacji. W roku 1908 osiadł w Zakopanem. Tworzył dziełao treści symbolicznej pod silnym wpływem Władysława Podkowińskiego. Wystawiał w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (1892, 1893,1894), a także we Lwowie. Zamieszczał ilustracje w lwowskim dwutygodniku Faun. Od około 1897 roku zaczął interesować się pejzażem. Po powrocie z Dalmacji rozpoczął systema-tyczne studia przyrody, wyjeżdżając w okresach letnich w okolice Lwowa. Od czasu osiedlenia się w Zakopanem stał się malarzem Tatr.

Zapytaj o produkt
SKU: 360623 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Lokalizacja