Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

DOKUMENTY KORPUSU POLSKIEGO W BOBRUJSKU I INNE

4,560.00 

Odezwa do wygnańców Przewodniczącego Komisji do Spraw Wygnańczych Rządu Cywilnego W. Budzyńskiego, 30.04.1918

 

Rozkaz dowódcy polskiego korpusu, Bobrujsk 14.05.1918

Rozkaz do korpusu nr 7, Wydział Głównego Kwatermistrzostwa, 27.05.1918

Projekt struktury Zarządu do Spraw Cywilnych przy I Korpusie, 25.05.1918

Komunikaty Biura Prasowego przy Zarządzie Cywilnym: nr 5, 14.05.1918, nr 6, 15.05.1918 (2 egz)

 

Wyrabianie Podstawy Wojskowej w Legionach, rzecz napisana przez oficerów legionowych w 1917 r.

Centralny Komitet Narodowy w Warszawie do Naczelnego Komitetu Narodowego, 25.03.1916

Związek Niezależności Gospodarczej do Konsula Stanów Zjednoczonych w Warszawie, styczeń 1917

Zarząd Ligi Ziem Wschodnich do Towarzystwa Przemysłowców w Warszawie, 4.04.1918

Protokół posiedzenia w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w sprawie Ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych, 5.04.1939

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja