Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

MIANOWANIE WALENTEGO HUBERTA ARCHIWISTĄ GŁÓWNYM KRAJOWYM

Komisja Rządowa Sprawiedliwości, Warszawa, 10.07.1835
Papier firmowy Rady Administracyjnej Królestwa, wypełniony piórem
Stempel Komisja Rządowa Sprawiedliwości
Podpisy: Sekretarz Stanu Komisji J. Tymowski, Sekretarz Generalny Komisji M. Norlianowski

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja