Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

MEDALE PUŁKOWNIKA ZDZISŁAWA PODRAZICA

2,400.00 

Set medali:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

złoty krzyż zasługi

Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Brązowa Odznaka Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego

Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego

Srebrne Odznaczenie im. Janka Krasickiego

Medal Prezydium Policji Ludowej Berlin, W Obronie Władzy Robotniczej i Chłopskiej, NRD

Brąz złocony, emalia, śr. 9 mm, pudełko

Präsidium der Volkspolizei Berlin Für den Schutz der Arbeiter- und Bauern- Macht

Pudełko

Medal Za Długoletnią Ofiarną Służbę, Polskie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Ludowej

brąz, śr. 90 mm

Wyryte: Płk. Zdzisławowi Podrazic Minister Obrony Narodowej Grudzień 1989 r

Pudełko

Medal W Służbie Pokoju, Polska Wojskowa Jednostka Specjalna Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ

Brąz srebrzony, śr. 70 mm

Pudełko

Medal 100 Lat Ruchu Robotniczego w Polsce, 1982

Brąz śr. 80 mm

Pudełko

Plakieta. Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW

Brąz srebrzony, 63 x 63 mm

Pudełko

Medal Manifest PKWN, 40-Lecie Polski Ludowej, 1984

Brąz, śr. 70 mm

Pudełko

Medal Wielki Wspólny Lot (Sojuz 29, Sojuz 30), 1978

Brąz, śr. 80 mm

Pudełko

Cztery medale Centralny Kolportaż Wojskowy

Brąz, brąz srebrzony (2 szt.), brąz złocony, śr. 70 mm

Pudełko

Medal 35 lat MO i SB, Sopot, 1979

Brąz, śr. 60 mm

Etui

Medal, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, 1998

Brąz srebrzony, śr. 70 mm

Pudełko

Medal 10 Lat Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 1982

śr. 60 mm

Medal 40 lat Układu Warszawskiego

Brąz, śr. 70 mm

Medal, Generał Stanisław Popławski, 1976

Brąz, śr. 70 mm

Medal Generał Zygmunt Berling

Brąz, śr. 70 mm

Zestaw znaczków z herbami miast słowackich

Levice, Stara tura, Galanta, Topol’čany, Hlohovec, Šahy, Senica, Skalnica, Modura, Myjava, Šala

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja