Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Tytus PILECKI

295.00 

PRZEBUDZENIE SIĘ GOPLANY

Heliograwiura, papier; 40,5 x 52,5 cm (arkusz)

Z: Album malarzy Polskich, 1884, V.Angerer, Druk Tow. Rozprzestrz. Sztuk Pięknych w Wiedniu, Skład Główny u Maurycego Robiczka w Warszawie

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja