Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

MIKOŁAJ REJ, Polska, Warszawa, Bracia Łopieńscy, 1905

7,500.00 

Autor Stanisław Cercha

Prezent drukarzy krakowskich dla Kazimierza Piekarskiego w 1928 r

brąz, 14 9 cm,

Sygnowana: S. Cercha; Br. Łopieńcy Warszawa

Zamocowana do deski obitej skórą z tłoczeniami, złoceniami i podpórką na zawiasie, z tabliczką: Miłośnikowi Ksiąg dr. Kazimierzowi Piekarskiemu Drukarze Krakowscy, 1925; na podpórce Wykonał introligator / Tadeusz Augustyn / Kraków 1928

Dołączony adres na firmowym papierze Komisya Kulturalno-Oświatowa Drukarzy Krakowskich, 22.04.1928 z 15 podpisami

Pudełko

Certyfikat Anny Łopieńskiej-Lipczyk

  

Stanisław Cercha malarz i rysownik, historyk sztuki, folklorysta i etnograf, syn Maksymiliana Cerchy, wybitnego malarza, rysownika. Pobierał nauki o ojca, a następnie w latach 1881-1889 studiował w Szkole Sztuk Pięknych m.in. u J. Matejki. Malował portrety, pejzaże i zabytki Krakowa, wystawiła w kraju i za granicą. Kontynuował prace swego ojca rysując zabytki Krakowa oraz wzbogacając jego zbiór rysunków z grobowców, nagrobków i epitafiów. Publikował artykuły poświęcone sztuce, archeologii i etnografii w czasopismach naukowych. W 1905 r.

Kazimierz Piekarski (1893-1944) – polski historyk literatury, bibliotekarz, bibliograf, znawca polskiej sztuki drukarskiej, kolekcjoner ekslibrisów. Studiował filologię polską i słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1917-1920 pracował w bibliotece Akademii Umiejętności w Krakowie, następnie w bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W latach 1925-1930 kierownik działu starych druków w Bibliotece Jagiellońskiej oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Brał udział w rewindykacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Moskwie. Zainicjował centralną rejestrację inkunabułów, od 1935 kierował pracami nad nią, wprowadził w Polsce nowatorskie metody wszechstronnego badania starych druków, stworzył nowoczesny warsztat badawczy dziejów ruchu wydawniczego w Polsce od czasów najdawniejszych. Autor prac z zakresu historii drukarstwa, redaktor pism Exlibris i Silva Rerum. Dokonał wielu odkryć bibliograficzno-archiwalnych.

Zapytaj o produkt
Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Lokalizacja