Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

CZECHOSŁOWACKI MEDAL REWOLUCYJNY, edycja druga, 1920 – 1938

350.00 

Brąz złocony, śr. 40 mm

Československá revoluční medaile ustanowiony został 1 grudnia 1918 roku dla nagrodzenia osób zasłużonych dla powstania Czechosłowacji. Autorem medalu jest Antoine Bourdelle. Odznakę stanowi równoramienny krzyż typu greckiego. W środkowej części ramiona są rozszerzone. Krzyż umieszczony jest na okrągłym pierścieniu. Na awersie w centralnej części krzyża znajduje się postać uskrzydlonej kobiety ubranej w tunikę, symbolizująca wolność. Kobieta depcze dwa znajdujące się u jej stóp węże. Nad głową trzyma flagę z napisem ZA SVOBODU (Za Wolność). Na pierścieniu w górnej części są daty 1914 – 1918, w dolnej części wieniec laurowy. Na rewersie w centralnej części krzyża znajduje się postać jeźdźca na pegazie trzymającego lancę z flagą. Na pierścieniu jest napis VZHŮRU NA STRÁŽ SVOBODNÝ NÁRODE (Na straży wolności narodu)

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja