Zapytaj o produkt

DŻYGITÓWKA LEZGINÓW, wg modelu Eugene’a Lanceray z roku 1874, W.F. Torokin, Kasli, ZSRR, 2. poł. XX w.

Żeliwo; 28 x 21 x 13,5 cm
229676