Zapytaj o produkt

PORTRET KOBIETY W CZEPCU, ok. 1830

Miniatura, gwasz, kość; 9 x 7,5 cm
256637