Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

257. PAMIĄTKI LEOKADII PANCEWICZ-LESZCZYŃSKIEJ

1,500.00 

24 fotografie z dedykacjami m.in. dla Wincentego Rapackiego (13 szt) i Leokadii Pancewicz-Leszczyńskiej (3 szt.), większość na firmowych tekturkach

m.in. Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Solski, Aleksander Zelwerowicz, Benonich, M. Grabowski, Hieronim Feldmanowski, Eustachiusz Kaczkowski, Jan Witkowski, Władysław Krajewski Krynica, Kazimierz Witkowski

fotografowie A.F. Raczkowski Warszawa, St. Bizański Kraków, W. Twardzicki Warszawa, Kostka i Mulert Warszawa, A. Karoli Warszawa, Vitezslav Fuchs Praga, H. Fiedler Praga, H. Eckert Praga. Konrda Brandel Warszawa, A. Strauss Wilno, G. Sachowicz Warszawa, Wil. Beldowicz Czerniowce, W. Rzewuski Kraków, A.i F. Zuschner Poznań, B.Marion, Warszawa, S. Powichrowska Płock, Rivoli Poznań, A. Szubert Kraków

Bilety wizytowe wpisami: Michał Bałucki, Cecylia Królikowska, Stanisław Popowski, Honorata z Rapackich Leszczyńska, Leon Kruczkowski, Aleksander Bardiniego

Dwa fikcyjne bileciki: z podziękowaniami za rolę George Sand i do Chopina

List od Teatru Wojska Polskiego Łódź do Teatru im. Słowackiego, Karków. 20.04.1945, Odmowa zatrudnienia Jerzego i Leokadii Leszczyńskich

Książeczka członkowska Kasy Samopomocy „Bratniak”

Telegram, życzenia imieninowe od Stanisława Balickiego

Plan posesji Olszanka nr 4, 1913 r. dokument rejestru granicznego,

Kennkarte, wydana 6.11.1942

Aleksander Fredro, Pan Jowialski, rola Szambelanowej, maszynopis, na naniesione kredką; p. Pancewiczowa

Aleksander Fredro, Wychowanka, rola Regina, kol. L. Pancewicz-Leszczyńska, 5.XI 18, maszynopis, naniesione uwagi

William Szekspir, Hamlet, rola Gertrudy, maszynopis

Urzędowy blankiet wekslowy na 400 zł,

Pokwitowanie zapłaty z glazurę Stefan Szokalski, 1938

Pokwitowanie zapłaty za sklejkę dębową, Stefan Szokalski, 1938

Pokwitowanie zapłaty za siatkę, Polska Fabryka Siatki jednolitej Ledochowski, 1938

Pokwitowanie zapłaty od Wapno i Kamieniołomy Jaworzno, 1937

Przelew PKO 1951

Dwie karty wymienne, 1947

Cena wywoławcza 1200

Estymacja 2000 – 2500

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja