Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

035. Michael Heinrich RENTZ

6,250.00 

PAŁAC BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU, ok. 1750

wg Johanna Heinricha Klemma

Akwaforta, papier; 43,3 x 56,7 cm (odcisk płyty)
Sygnowany z płyty pod ryciną; invente par mons: Klemmie deseigne a la Vue et Grave par rwntz inCuccus=Baad en Boheme
piórem: Chateau et terrasse des jardins de Bialystok agaut apportem au Comte Jean Clement Branicki connetable de Pologne et dereme e horitage de Comte Jean Potocki
Stan: zagniecenia, rozdarcia, zabrudzenia

Rycina Rentza jest jednym z najważniejszych zachowanych źródeł ikonograficznych dotyczących Pałacu Branickich. Ukazuje ona pałac i salon ogrodowy w okresie największej świetności tj. w połowie XVIII wieku. Hetman Jan Klemens Branicki dokonywał wówczas szeregu prac remontowo-budowlanych w obrębie swojej rezydencji. Utrwalony więc został obraz zastany podczas przebudowy, przez co widok różni się od późniejszej rzeczywistości (brak mostu, inna balustrada ogrodowa, w miejscu sfinksów stoją rzeźby gladiatorów). Rycina została stworzona jako jedna z kolekcji, na zlecenie J. K. Branickiego, który chciał uwiecznić „Polski Wersal”. W tym celu hetman zatrudnił Michaela Heinricha Rentza malarza i miedziorytnika, który wykonał pięć miedziorytów ukazujących Pałac Branickich od strony salonu ogrodowego, od strony stawu, dwa widoki boskietów i widok ogrodu chińskiego. Oprócz oferowanej znane są tylko dwa egzemplarze tej grafiki – jeden jest w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, drugi w Muzeum Narodowym w Krakowie – kolekcja Muzeum Książąt Czartoryskich.
Cena wywoławcza 6250
Estymacja 7500 – 8000

cena sprzedaży: 6250 zł

Aukcja nr. 233

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja