Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

259. ULOTKI WYBORCZE I ODEZWY POLITYCZNE, IIRP

3,000.00 

Komunistyczna Partja Robotnicza Polski, marzec 1919, Precz z katami Ludu!, 2 egz.
Komunistyczna Partja Robotnicza Polski, 20 marca 1919, Strajk powszechny w Zagłębiu Dąbrowskim
Komunistyczna Partja Robotnicza Polski, Warszawa, listopad, 1923, cześć Żołnierzowi Polskiemu
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, 1921, druk „Lux” Wilno
Komunistyczna Partja Polski, październik 1935, rozbijmy mury więzień Polskich!
Komunistyczna Partja Polski, 12-października 1935 r. Zjednoczyć siły do walki z wojną?
Komunistyczna Partia Polski, Warszawa, 1 maja, 1937, Do robotników, chłopów, urzędników…

Adam Krzyżanowski, dlaczego kandyduję z listy nr 1. Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem

4 ulotki (w tym 1 dublet) Lista nr 10, Komitetu Wyborczego Unii Narodowo Państwowej w Krakowie, 3.11.1922

Prawda o endekach, Jednodniówka, rok 1921

Osiem ulotek wyborczych (w tym 2 dublety) Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, 1922

Akademicy! Głosujcie na listę nr 2., Komitet Wyborczy Polskiej młodzieży Socjalistycznej, 2 egz.

Do polskiej Młodzieży akademickiej!, Akademicki narodowy Komitet Wyborczy Wszechnic w Krakowie, Kraków, październik 1922, 3 egz.

Do Młodzieży Akademickiej, Komitet Wykonawczy organizacji akademickich, Kraków, październik 1922

Czego my chcemy, a czego chcą socyaliści, Zjednoczone Stronnictwa Narodowe , lista nr 5, Kraków, 1919

Do P.T. Wyborców miasta Krakowa!, Piotr Górka, lista „Związek Pracy” nr 28, Kraków, 1 listopada 1922

Polacy! Obywatele! Młodzieży!, Kraków, 18 grudnia 1922, Stowarzyszenie byłych Legionistów i inne organizacje

Koleżanki i Koledzy!, Zarząd TWPUUJ, Kraków, listopad 1922

Polska partia Socjalistyczna, Do ludu pracującego!, 17.12.1922

Komitet Wyborczy Pracowników państwowych Województwa Krakowskiego, Wybory a urzędnicy. Kraków, wrzesień 1922, dwa egz.

Narodowa Partja Robotnicza, lista nr 7, ulotka wyborcza 2 egz.

Kolejarze Polacy!. Komitet Miejscowy kolejarzy PPSD, 1 maja

Wstępowanie byłych oficerów do Wojska polskiego, ogłoszenie Komisji Wojskowej rady regencyjnej

Deklaracja ideowa, Organizacja Młodzieży Narodowej Szkół Średnich, Warszawa, marzec 1921

Ulotka Komitetu Obywatelskiego, lista nr 24

Cena wywoławcza 3000
Estymacja 4000 – 5000

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja