Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

99 ODZNAK LWP

1,800.00 

1. Odznaka Skoczka Spadochronowego
2. Odznaka pamiątkowa Pierwszej Kompanii Kadrowej, replika
3. Odznaka Kościuszkowska, 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
4. Odznaka Instruktora Spadochronowego Wojsk Lotniczych
5. Odznaka Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów
6. Odznaka Wzorowy Cekaemista
7. Odznaka Oficerskiej Szkoły Artylerii, nakrętka Grabski
8. Korpusówka Służby Transportowej
9. Korpusówka Wojsk Kwaterunkowo-Budowlanych
10. Korpusówka Wojsk Lotniczych, personel naziemny
11. Korpusówka Wojsk Rakietowych i Artylerii
12. Odznaka Wojskowego Lotnika Technicznego
13. Odznaka Szkoły Podoficerów Zawodowych
14. Odznaka Absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy
15. Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej, brązowa
16. Korpusówka Administracji Wojskowej
17. Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej, srebrna
18. Odznaka, Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej
19. Korpusówka Służby Medycznej
20. Odznaka Szkoły Podoficerskiej
21.Korpusówka, Jednostki Inżynieryjno-Saperskie
22. Korpusówka Służby Geograficznej
23. Korpusówka Służby Sprawiedliwości
24. Korpusówka, Służba Informatyki
25. Odznaka Absolwenta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej
26. 40 lat Ludowego Wojska Polskiego
27. Odznaka Mechanika Kierowcy Czołgów i Dział Pancernych 3 klasy
28. Odznaka Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Zasłużony Działacz w Siłach Zbrojnych PRL
29. Odznaka, Oficerska Szkoła Lotnicza
30. Szarotka 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
31. Korpusówka Wojsk Samochodowych
32. Korpusówka Wojsk Pancernych
33. 40 Rocznica Zwycięstwa, 1985
34. Odznaka Wzorowy Żołnierz, wz. 73, brązowa
35. Odznaka Wzorowy Dowódca, brązowa
36. Odznaka Pilota Obserwatora 3 klasy
37. Odznaka Grunwaldzka
38. Orzeł Lotniczy na czapkę
39. Odznaka Klucz Techniczny Służby Socjalistycznej wz. 82
40. Odznaka 20 lat w Służbie Narodu
41. Odznaka Absolwenta Centrum Doskonalenia Oficerów
42. Odznaka Absolwencka Szkoły Chorążych
43. Odznaka Przodownika Pracy Socjalistycznej
44. Virtuti Militari III kl. wz. 1919, replika współczesna
45. Odznaka Podoficerskiej Szkoły Zawodowej
46. Odznaka Absolwenta Wojskowej Akademii Politycznej
47. Odznaka Milicyjna X Lat w Służbie Narodu
48. Korpusówka Wyższa Szkoła Oficerska
49. Odznaka Absolwenta Wyższej oficerskiej Szkoły Lotniczej
50. Odznaka Wzorowy Żołnierz 3 stopnia, wz. 1968
51. Odznaka Wzorowy Słuchacz, srebrna
52. Korpusówka, Wojska Łączności
53. Odznaka, Klucz Służby Socjalistycznej
54. Ludowe Wojsko Polskiego
55. Wojskowa Odznaka Strzelecka, brązowa
56. Odznaka Absolwenta Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych
57. Odznaka honorowa Wzorowy Kierowca, srebrna
58. Odznaka Wzorowy marynarz, brązowa, wz. 1973,
59. Orzełek na czapkę
60. Odznaka Wzorowy Szef Pododdziału, brązowa
61. Odznaka Zasłużony Pracownik Pracy Socjalistycznej
62. Korpusówka Wojskowych Zespołów Muzycznych
63. Korpusówka Służby Więziennej
64. Korpusówka 22 Brygady Piechoty Górskiej
65. Odznaka Absolwenta Szkoły Oficerów Rezerwy
66. Korpusówka Wojsk Chemicznych
67. Odznaka Sprawny do Pracy i Obrony, brązowa
68. Odznaka Strzelca Pokładowego
69. Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej, złota
70. Odznaka, Wzorowy Kadet, brązowa, wz. 82
71. Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej, brązowa
72. Odznaka Absolwenta Szkoły Chorążych
73. Odznaka Wzorowy Podchorąży, srebrna, wz. 73
74. Odznaka honorowa Wzorowy Kierowca, brązowa
75. Odznaka, Klasowy Specjalista Wojskowy 3 klasy
76. Odznaka Wzorowy Podchorąży Rezerwy, brązowa
77. Odznaka, Wzorowy Słuchacz, brązowa
78. Odznaka szkoły Podchorążych Rezerwy
79. Korpusówka Wojsk Zmechanizowanych
80. Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej, brązowa
81. Korpusówka Wojskowej Służby Wewnętrznej
82. Odznaka Honorowy Dawca Krwi III stopnia
83. Odznaka Towarzystwa Wojskowego Wiedzy Obronnej
84. Korpusówka Wojsk Logistycznych
85. Korpusówka Służby Uzbrojenia i Elektroniki
86. Odznaka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, złota
87. Odznaka Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, ułamana szpilka
88. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Obronnej, brązowa
89. Odznaka Sprawności Obronnej, brązowa
90. Odznaka ZBoWiD, złota
91. Odznaka ZBoWiD, brązowa, miniaturka
92. Odznaka Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, brązowa
93. Korpusówka Wojsk Radiotechnicznych
94. Odznaka Strzelecka, srebrna
95. Korpusówka Wojsk Lotniczych
96. Odznaka Koło Młodzieży Wojskowej
97. Korpusówka Służby Granicznej
98. Odznaka Ligi Obrony Kraju
99. Korpusówka Duszpasterstwa Wojskowego

Zapytaj o produkt
Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Lokalizacja