Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

167. MALARZ POLSKI

29,000.00 

PORTRET STAROSTY ŁĘSKIEGO, KAWALERA ORŁA BIAŁEGO, k. XVIII w.

Olej, płótno dublowane; 65 x 50 cm
Na odwrocie napis: Pan(…) Łęski Starosta Lubonicki / Bachtyńs ki , Orła Białego y S. Stanisława / Kawaler

Pochodzenie pałac Włodzimierza Łęskiego w Białej Wace

Sportretowany jest w kontuszu, z orderami: Św. Stanisława na szyi i Orła białego na piersi. Lubonicze znajdują się koło Bobrujska, obecnie na terenie Białorusi. Łęscy posiadali tam starostwo (wg Słownik królestwa polskiego). Starostwo bachtyńskie było w XVIII w. tytularne.

Majątek Biała Waka na Litwie pod Wilnem był własnością  książąt Radziwiłłów, w XVIII wieku należał do Antoniego Oskierki. W 1850 roku Białą Wakę zakupił Aleksander hrabia Łęski herbu Ostoja (zm. 1881), marszałek miński i wileński. Po nim dobra odziedziczył jego syn, Hilary hrabia Łęski (1838-1920), żonaty z księżną Marią Drucką-Lubecką (1852-1936) . Po śmierci Hilarego majątek odziedziczył syn, Włodzimierz Maria Marian hrabia Łęski(1879-1941). W 1939 roku po zajęciu tych ziem przez wojska radzieckie pozbawiony przez władze radzieckie majątku, a w 1940 r. aresztowany i zesłany skazany na zesłanie zmarł w 1941 r.
Zbudowany w 1873 roku przez Hilarego hrabiego Łęskiego pałac miał na swoim wyposażeniu m.in. portrety rodzinne z XVIII w.
Cena wywoławcza 29000
Estymacja 35000 – 40000

Aukcja 228, 16.12.2023

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja