Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

DOKUMENT, Korzec, 28.12.1749

1,500.00 

Sprzedaż dóbr koreckich przez Krystynę z Sapiehów Massalską starościnę wołkowyską wielkiemu łowczemu koronnemu Stanisławowi Kostce Czartoryskiemu
rękopis po polski, 8 s. podpisy, pieczęcie lakowe

 

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja