Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

DOKUMENTY i PAMIĄTKI EUGENIUSZA BARTZA

1,955.00 

14 fotografii portretowych z końca XIX – 1 poł. XX w.

Legitymacja Organizacji Związków Strzeleckich (stan służby), wyd. 2.08.1914

Legitymacja wojskowa, wyd. 1931

Książeczka wojskowa, wyd. 1920

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej, Lwów, szkoła realna 1908

Świadectwo półroczne Lwów, szkoła realna lwów, 1910

świadectwo ukończenia klasy drugiej, Lwów, szkoła realna, 1911

świadectwo półroczne, Lwów, szkoła realna, 1912

Świadectwo ukończenia 6 klasy, Lwów, szkoła realna, 1914

Przepustka, baon telegraficzny, Szkoła Podoficerska, Zegrze, 18.10.1920

Karta przynależności, wyd. przez magistrat Lwowa 1928

Portfel z Valivade

skóra 10 x 15 cm

Wytłoczony, złocony napis: Pamiątka z Indyj / Osiedle Polskie / KOLHAPUR / 1944

W Valivade pod Kolhapur powstało największe (5000 mieszkańców) w Indiach osiedle dla uchodźców polskich, którzy wyszli z ZSRR z Armią Andersa.

Album Terrae Sanctae

Dedykacja kapelana 13.01.1943

Przywieziona przez oficera Armii Andersa, podpułkownika Kazimierza Kierkowskiego

Świadectwo urodzenia, Zofia Płaska, ur. 1906, wyd. 1927

EUGENIUSZ BARTZ

ur. 1895. Lwów. z zawodu geometra, W 1914 w Związku Strzeleckim. Zmobilizowany w 1914 r, walczył w armii austriackiej w drużynie strzelców 30. Pułku Piechoty i 3. Baonie Telegraficznym. Od 1918 w wojsku polskim w Baonie Telegraficznym w Zegrzu i 5. Kompanii Baonu Sztabu Ministerstwa Spraw wojskowych. W cywilu mieszkał w Warszawie, zatrudniony jako mierniczy Gł. Urzędu Ziemskiego w Warszawie i Lwowie. W czasie II wojny wywieziony w głąb ZSRR, wyszedł z Armią Andersa.

Zapytaj o produkt
Kategorie: ,