Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Zygmunt ACEDAŃSKI

720.00 

ZAUŁEK W LUBLINIE

Drzeworyt, papier; 19 x 24,5 cm (w świetle p-p)

Sygnowany ołówkiem pod ryciną: Drzeworyt / Zaułek Lublin Zygmunt Acedański

Zygmunt ACEDAŃSKI

1909 Przemyśl – 1991 Gliwice

Studiował na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie w latach 1927-1932. Był członkiem Związku Lwowskich Artystów Grafików (od 1935), Towarzystwa Artystów Grafików w Krakowie (od 1936), Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków we Lwowie (od 1937) i ZPAP (od 1945). Działał we Lwowie, od 1946 w Gliwicach. Był laureatem nagród plastycznych Miasta Gliwice w latach 1950, 1951, 1970. Zajmował się malarstwem (sztalugowym i ściennym), rysunkiem, grafiką warsztatową (drzeworyt, linoryt, litografia, monotypia) i użytkową (plakat, grafika reklamowa), wystawiennictwem. Wraz z żoną, Zofią Nowakowską-Acedańską, również graficzką, współorganizowali polskie życie artystyczne na Górnym Śląsku po II wojnie światowej.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja