Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Jerzy ŚWIECIMSKI

360.00 

PROFESOR HENRYK WERESZYCKI

Tusz, papier; 15 x 16,5 cm

Pochodzenie: kolekcja Jerzego i Ewy Borejszów

Reprodukowany: Jerzy W. Borejsza, Ostatniec czyli ostatni świadek, Wielka Litera, Warszawa, 2018, s. 365

Jerzy ŚWIECIMSKI

1927 Warszawa – 2012 Kraków

 Polski muzeolog i malarz, profesor muzeologii teoretycznej, filozof, przyrodnik. Studiował zoologię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJ (ukończył w 1951 r.) i grafikę w Katedrze Grafiki Książki krakowskiej ASP u Witolda Chomicza (tytuł artysty plastyka uzyskał w 1956 r.). Był wieloletnim pracownikiem PAN. Od 1956 r. podjął pracę w Muzeum Przyrodniczym PAN, a później w Pracowni Muzeologicznej (od 1962 r.). Dysertację doktorską napisał pod kierunkiem prof. Romana Ingardena na temat teorii ilustracji naukowej, w 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie muzealnictwa za rozprawę traktującą o ekspozycji muzealnej jako utworze architektoniczno-plastycznym. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1992. Autor ponad 100 artykułów i książek. Zajmował się również projektowaniem i modernizacją wystaw w muzeach. Uprawiał malarstwo pejzażowe, skłaniające się ku syntetycznej abstrakcji na motywach pejzażu miejskiego.

Henryk Wereszycki (1898 – 1980) polski historyk, znawca dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX w. i monarchii habsburskiej. Jeden z niewielu historyków polskich, czynnych w PRL, który kwestionował publicznie podstawy marksistowskiej wykładni dziejów.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja