Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Eugeniusz BARTZ

2,124.00 

PLAN GRUNTÓW PODMIEJSKICH WARSZAWY – MARYMONT, 1921

Marymont w części północnej miasta

Skala 1:5000

Tusz, akwarela, papier; 52,5 x 53 cm

Sygnowany: Wykreślił Eug. Bartz

Podpisy składu i kierownika 5 grupy, ołówkiem: Ojca praca dyplomowa

Eugeniusz BARTZ

ur. 1895 Lwów

Z zawodu geometra, W 1914 w Związku Strzeleckim. Zmobilizowany w 1914 r, walczył w armii austriackiej w drużynie strzelców 30. Pułku Piechoty i 3. Baonie Telegraficznym. Od 1918 w wojsku polskim w Baonie Telegraficznym w Zegrzu i 5. Kompanii Baonu Sztabu Ministerstwa Spraw wojskowych. W cywilu mieszkał w Warszawie, zatrudniony jako mierniczy Gł. Urzędu Ziemskiego w Warszawie i Lwowie. W czasie II wojny wywieziony w głąb ZSRR, wyszedł z Armią Andersa.

Zapytaj o produkt
Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Lokalizacja