Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Edward MATUSZCZAK

2,512.52 

MARTWA NATURA

Olej, płótno; 80,5 x 104 cm

Sygnowany na odwrocie: Matuszczak

Edward MATUSZCZAK

1906 Tymbark – 1965 Paryż

Uczył się pod kierunkiem Wł. Jarockiego, F. Pautscha i W. Weissa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i u J. Pankiewicza w paryskiej filii tejże Akademii. Po studiach mieszkał stale we Francji. Utrzymywał jednak stały kontakt z krajem, często nadsyłając swoje prace na organizowane tu wystawy. Zajmował się także rzeźbą.

Zapytaj o produkt