Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

DOKUMENTY STANISŁAWA WALISA I JEGO RODZINY

6,700.00 

ODZNACZENIA I DOKUMENTY STANISŁAWA WALISA

Jan Walis (1892 Warszawa – 1944 Warszawa) konduktor w tramwajach warszawskich, mąż Heleny, ojciec Stanisława

– Książeczka porad lekarskich, Zarząd Miejski w m st. Warszawie, Dyrekcja Tramwajów i Autobusów, 1937

– Kennkarte

– Poświadczenie zatrudnienia jako konduktor w tramwajach warszawskich, 1941

– Przepustka nocna, 1943

– Decyzja o naliczeniu emerytalnym, 1951

– Powiadomienie o mszy w intencji Jana i Heleny Walis

Dokumenty przestrzelone kulą. Miał je na piersi gdy zginął w powstaniu.

Helena Walis – żona Jana, matka Stanisława

Wyciąg aktu zgonu, 1957

Władysław Walis (ur. 1914 Warszawa), syn Jana, motorniczy tramwajów warszawskich

-Książeczka porad lekarskich, Zarząd Miejski w m st. Warszawie, Dyrekcja Tramwajów i Autobusów, 1940

-Kennkarte

-Legitymacja, motorowy, Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie, 1942

-Rejestracja Roweru, Warszawa

-Wizytówka

Podziękowanie przy przejściu do cywila od marszałka Montgomery’ego, druk, 1946, napis ołówkiem: Meinza Leidstr. / Q +A Office / Chmielewski Jan kpr. / plutonu selekcyjnego / Blok Rokitnica (strych)

Zameldowanie, Józefa Żurawska, Warszawa, 1943

Stanisław Walis (1926 Warszawa – 1993 Warszawa) syn Jana, pseudonim „Stach, walczył w powstaniu Warszawskim w AK w II batalionie Szturmowym „Odwet w stopniu kaprala. Po kapitulacji w niewoli. Do kraju wrócił w r. 1946. z zawodu ślusarz. Odznaczony m.in. Virtuti Militari.

– Krzyż walecznych wz. 1944, Legitymacja Krzyża Walecznych z okuciem, Londyn, 1949

– Medal Wojska wz. 1945; Legitymacja Medalu wojska, dwukrotnie, Londyn, 1948

– Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami wz.1942 (dobrana wstążka); Legitymacja Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami w 1944 r., Londyn, 1949

– Krzyż Armii Krajowej, wz. 1966; Legitymacja Krzyża Armii Krajowej, Londyn, 1970

– Warszawski Krzyż Powstańczy

– Złoty Krzyż Zasługi wz. 1953

– Medal 30-lecia Polski Ludowej, 1974

– Medal Zwycięstwa i Wolności 1945

– Medal za Warszawę

– Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego

– Legitymacja Virtuti Militari, Londyn, 1948

– Legitymacja Odznaki Armii Krajowej, 1946

– Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej, Stanisław Walis, 1970

– Żołnierze Armii Krajowej, Zgrupowanie „Golski – 3 baon pancerny, 2 batalion szturmowy „Odwet; fotografia montażowa; 24 x 256 cm

– Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, 1940

– Dziennik korespondencyjny, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, kl. IIB, 1940

– Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Mechaniczna, Warszawa, 1941

– Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Mechaniczna, Warszawa, 1942

– Dziennik korespondencyjny, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, kl. IB, 1942

– Legitymacja szkolna, Państwowa Szkoła Budownictwa Lądowego i Wodnego, Warszawa, 1942

– Przepustka nocna, Stanisław Walis, Warszawa, 1943

– Legitymacja biletów robotniczych, 1943

– Świadectwo egzaminu czeladniczego, Stanisław Walis, 1943

– Zaświadczenie o pobycie w szpitalu polowym 21 sierpnia 1944 (kserografia)

– Zaświadczenie weryfikacyjne AK, 1946

– Zaświadczenia o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami i Krzyża Walecznych

– Legitymacja Koło AK w Niemczech, 1947

– Zaświadczenie, Państwowy Urząd Repatriacyjny, Szczecin, 1947

– Dokument wwozowy radio Phillips, Szczecin, 1947

– Telegram do matki

– Książeczka wojskowa

– Legitymacja, Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację

– Zaświadczenie ucznia liceum dla dorosłych TUR, 1947

– Zaświadczenie otrzymania tytułu czeladnika ślusarskiego, 1949

– Wyciąg akty małżeństwa, z Marią Chmielewską, Warszawa, 1953

– Legitymacja tymczasowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Polsce

– Legitymacja przewodnika po Warszawie, Komitet Organizacyjny Młodych Przodowników-Budowniczych Polski Ludowej, 1952

– Zaświadczenie o zatrudnieniu, Spółdzielnia „Wybrzeże Gdańsk

– Charakterystyka

– Świadectwo urodzenia

– Marsz II batalionu Szturmowego „Odwet, maszynopis

– Lista fundatorów tablicy pamiątkowej 3 batalionu Pancernego „Golski oraz batalionu Szturmowego „Odwet, 1970

– Zaświadczenie o nadaniu Virtuti militari w 1944 r. 1972

– Zaświadczenie Zbowid, 1976

– List Środowisko „Golski Zbowid, 1984

– Zaproszenie na zebranie środowiska AK „Golski Stanisław Walis, 1988

– Biuletyn Informacyjny, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawski, nr 1. 1990

– Dwa listy Środowisko II batalion Szturmowy „Odwet Światowy związek Żołnierzy AK, 1990

– kserografie

– fragmenty dokumentów

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja