Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

POPIERSIE CARA ALEKSANDRA I, Polska, Warszawa, Ławski, 1840

17,250.00 

Brąz, złocenie, patynowanie, wys. całk. 14 cm

Puncowanie: Warszawa Ławski 1840

Aleksander I Pawłowicz Romanow (1777-1825), syn Pawła I, od 1801 car Rosji, od 1815 król Polski. W początkach panowania przeprowadził liberalne reformy, zreorganizował szkolnictwo, otwierał uniwersytety, unowocześnił administrację, zreformował sądownictwo, złagodził nadzór policyjny. 1801 inkorporował Gruzję. W latach 1805-1807 uczestniczył w III i IV koalicji antyfrancuskiej, jednak po podpisaniu niekorzystnego traktatu tylżyckiego (1807) przystąpił do blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii. Jednocześnie prowadził wojny z Turcją (1806-1812), Szwecją (1808-1809) i Persją (1806-1813), w wyniku których przyłączył do imperium Finlandię 1809, Besarabię 1812 i Azerbejdżan 1813. Klęska Napoleona w Rosji (1812) przyczyniła się do wzrostu prestiżu cara i wzmocnienia jego pozycji na arenie międzynarodowej. W 1814 na czele wojsk sojuszniczych wkroczył do Paryża. Jeden z głównych inicjatorów zwołania kongresu wiedeńskiego 1814-1815 oraz utworzenia Świętego Przymierza. Doprowadził do utworzenia Królestwa Polskiego i nadania mu konstytucji, której nie przestrzegał. W końcowym okresie panowania popadł w mistycyzm. 

Zapytaj o produkt
Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Lokalizacja