Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

260. Stefan GIEROWSKI

4,400.00 

DYSKUSJA W METRO, 1951

Akwarela, papier; 32 x 34,5 cm

Sygnowany d.: S Gierowski 1951 r Dyskusja w metro 5 minut po wpół do czwartej

Estymacja 10000 – 12000

Praca z pierwszego, figuratywnego okresu okresie twórczości Stefana Gierowskiego, kiedy w jego sztuce widoczny jest wpływ postkubistycznej rytmizacji formy oraz uproszczeń zaczerpniętych z kręgu sztuki naiwnej

Stefan GIEROWSKI

ur. 1925 Częstochowa

Studiował malarstwo w ASP w Krakowie (m. in. u Jerzego Fedkowicza i Zbigniewa Pronaszki) i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1949 przeniósł się do Warszawy. W 1955 wziął udział w wystawie w Arsenale. W tym okresie uprawiał malarstwo figuratywne o akcentach egzystencjalistycznych. W 1957 powstał pierwszy obraz oznaczony numerem I – od tej pory artysta nie stosuje literackich tytułów, nazywając swe prace Obrazami i numerując je liczbami rzymskimi. Jego obrazy wyłamują się z definicji zarówno abstrakcji typu informel, jak też sztuki postkonstruktywistycznej, choć noszą cechy obydwu tych kierunków. Odznaczają się wyszukaną grą faktury i kolorów, co pozwala widzieć w Gierowskim kontynuatora szkoły polskiego koloryzmu. W latach 1961-1995 Gierowski był pedagogiem w Akademii warszawskiej, od 1976 – profesorem, w latach 1975-1981 dziekanem Wydziału Malarstwa. Prowadził pracownię wyróżniającą się programem i poziomem intelektualnym, z której wyszło wielu wybitnych malarzy.

181 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna
Dom Aukcyjny OSTOYA

13 kwiecień 2019 | sobota, godz: 17:00

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja