Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

293N. Paweł PIERŚCIŃSKI

920.00 

ZIMA W RADOSTOWEJ, 1958

Fotografia czarno-biała, papier fotograficzny; 39 x 50 cm

Na odwrocie stempel autorski: FOT. PAWEŁ PIERŚCIŃSKI / ARTYSTA FOTOGRAFIK…

Cena wywoławcza 800

Estymacja 2000 – 2500

176 Aukcja malarstwa i rzemiosła artystycznego
Dom Aukcyjny OSTOYA

20 październik 2018 | sobota, godz: 17:00

Paweł PIERŚCIŃSKI

1938 Kielce – 2008 Kielce

Wybitny fotografik. Twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, kierunku artystycznego preferującego szerokie i proste spojrzenie na krajobraz, analizę jego struktury. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1962). Fotografował od 1952 roku, debiut wystawienniczy miał w 1955 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1964 roku. Członek Honorowy ZPAF – 1982 oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Od 1976 roku opublikował ponad 500 pozycji w fachowej prasie fotograficznej, w prasie kulturalnej i codziennej, a także w katalogach wystaw. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych indywidualnych, oraz był jest współautorem licznych wydawnictw książkowych.

Za twórczość fotograficzną oraz za społeczna działalność organizacyjną otrzymał odznaczenia państwowe, między innymi Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie: AFIAP, EFIAP, EsFIAP.

Po 50 latach pracy twórczej, Pierściński zdecydował się w 2004 roku na spalenie 262 tysięcy naświetlonych przez siebie negatywów w reakcji na brak zainteresowania przejęciem jego archiwum.

Prace fotograficzne Pawła Pierścińskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych w wielu krajach. Hasła imienne Paweł Pierściński znajdują się między innymi w Międzynarodowych Encyklopediach Fotografów oraz Międzynarodowych Słownikach Biograficznych a jego prace fotograficzne były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii.

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja