Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

BIBLIA

517.00 

Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług textu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka .T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski
Wydanie X. S. Kozłowskiego
Tom I, Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut
Wilno, nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego 1861
s. XXVII+1066, oprawa płócienna, grzbiet skórzany, tłoczenia, złocenia; 26,5 x 18 cm
Przetarcia oprawy, przebarwienia papieru

Zapytaj o produkt