Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Richard SCHIPKE

3,450.00 

KOBIETA NA MORSIE, 1925
Brąz, 29 x 27 x 12,5 cm
Sygnatura ryta: Rof. R. Schipke; stempel odlewni: LAUCHHAMMER, młot z gwiazdą w kole, 1725/1925

Richard SCHIPKE 1874 Radomierzyce – 1932 Wrocław Niemiecki rzeźbiarz, czynny we Wrocławiu. Kształcił się w pracowniach Alberta Rachnera oraz Christiana Behrensa. Od roku 1905 zatrudniony był na stanowisku profesora w Miejskiej Szkole Rękodzielnictwa i Przemysłu Artystycznego, gdzie do swojej śmierci prowadził klasę rzeźby. Współpracował ze znanymi wrocławskimi architektami (Richard i Paul Ehrlich, Alfred Böttcher, Richard Gaze), tworząc dla nich detale rzeźbiarskie. Owocem tej współpracy były m.in. rzeźby zdobiące willę Paula Ehrlicha, na fasadzie domu towarowego Juliusa Schottländera, relief nad wejściem do Kościoła św. Augustyna. Do najważniejszych jego dzieł kamieniarskich zalicza się detale zdobiące budynki otwartej w roku 1910 Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej oraz ratusza w Kamiennej Górze. Był autorem pomnika Friedricha Friesena (1913). Po I wojnie światowej zajmował się głównie rzeźbą kameralną, portretową i nagrobkową.

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja