Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

096. Stanisław JAKUBOWSKI

400.00 

KAPLICZKA NA DRZEWIE

Akwaforta, papier; 190 x 62 mm (odcisk płyty)

Sygnowany ołówkiem pod ryciną: St Jakubowski

Dwie suche pieczęcie: z wpisanym w okrąg monogramem wiązanym oraz z napisem: Wytłoczono 10 numerowanych odbitek. Odbitka nr 9

Stanisław JAKUBOWSKI 1885 -1964
Polski malarz i grafik. Studiował w Szkole Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie (1903-1906), a później w krakowskiej akademii (1907-1912). Pracował jako nauczyciel rysunków w gimnazjach, po wojnie, od roku 1958 wykładał w krakowskiej ASP miedziorytnictwo, konserwację rycin, rękopisów, druków oraz emalierstwo. Brał czynny udział w życiu artystycznym, był członkiem wielu ugrupowań (m.in. prezesem Koła Artystów Grafików), wiele wystawiał w kraju oraz zagranicą. Początkowo zajmował się snycerstwem, później malarstwem, by od roku 1914 poświęcić się grafice. Tematyka oraz stylistyka prac Jakubowskiego ukształtowała się pod wpływem jego zainteresowań Słowiańszczyzną i historią ornamentu. Na jego twórczość oddziałała również sztuka Młodej Polski. Jakubowski jest autorem około tysiąca rycin oraz ponad stu ekslibrisów. Wydał trzy teki grafik: Tekę Prasłowiańskich Motywów Architektonicznych (1923), Krainę Słowiańskich Baśni (1929) oraz – Bogowie Słowian (miała dwa wydania: 1919 i 1933).

Cena wywoławcza 400

Estymacja 500 – 600

Aukcja 206, 9.10.2021

droit de suite

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja