Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Jacek MALCZEWSKI

11,500.00 

POWOZOWNIA, ok. 1895
Akwarela, papier; 39,5 x 17,5 cm
Sygnowany l.g.: Jacek Malczewski
Por.: Jacek Malczewski w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2002, s. 103, il. 4a; St. Kozakowska, B. Małkiewicz, Malarstwo polskie od ok. 1890 do 1945 r., Muzeum Narodowe Kraków, 1997, poz 720, Podwórze, ok. 1902, nr. inw. MNKIIb1849

Jacek MALCZEWSKI 1854 – 1929 Wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii. Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka (1897) oraz członkiem grupy „Zero (1908). We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja