Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

058. Stanisław JAKUBOWSKI

550.00 

SŁONECZNIKI PRZY PŁOCIE

Akwatinta barwa, papier; 145 x 165 mm (odcisk płyty)

Sygnowany ołówkiem pod ryciną z p.: St. Jakubowski; z l. sucha pieczęć z wpisanym w okrąg monogramem wiązanym

Cena wywoławcza 550

Estymacja 700 – 800

Aukcja 209, 29.01.2022

Stanisław JAKUBOWSKI

    1885 -1964

Polski malarz i grafik. Studiował w Szkole Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie (1903-1906), a później w krakowskiej akademii (1907-1912). Pracował jako nauczyciel rysunków w gimnazjach, po wojnie, od roku 1958 wykładał w krakowskiej ASP miedziorytnictwo, konserwację rycin, rękopisów, druków oraz emalierstwo. Brał czynny udział w życiu artystycznym, był członkiem wielu ugrupowań (m.in. prezesem Koła Artystów Grafików), wiele wystawiał w kraju oraz zagranicą. Początkowo zajmował się snycerstwem, później malarstwem, by od roku 1914 poświęcić się grafice. Tematyka oraz stylistyka prac Jakubowskiego ukształtowała się pod wpływem jego zainteresowań Słowiańszczyzną i historią ornamentu. Na jego twórczość oddziałała również sztuka Młodej Polski. Jakubowski jest autorem około tysiąca rycin oraz ponad stu ekslibrisów. Wydał trzy teki grafik: Tekę Prasłowiańskich Motywów Architektonicznych (1923), Krainę Słowiańskich Baśni (1929) oraz – Bogowie Słowian (miała dwa wydania: 1919 i 1933).

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja