Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Gustaw PILLATI

17,700.00 

ŻNIWIARZ

Olej, płótno; 115 x 100,5 cm

Sygnowany l.d.: G. Pillati

Na odwrocie nalepka: SALON DOROCZNY 1922/23 | AUTOR G. Pillati | TYTUŁ DZIEŁA Żniwiarz | RODZAJ DZIEŁA olejny | CENA 1200
Na ramie bardzo zniszczona nalepka: 52562 | Autor: Gustaw Pillati | Tytuł Żni (…) | Rodzaj dzieła……

Prezentowany obraz był wystawiany na Salonie Dorocznym 1922/23. Powtórnie został wystawiony pod tytułem Góral z kosą i nagrodzony brązowym medalem na Salonie w roku 1927

Gustaw PILLATI
1874 Warszawa – 1931 Warszawa
Wywodził się z rodziny artystów, uczył się w Szkole Rysunkowej w klasie Wojciecha Gersona. W latach 1897-1900 kontynuował studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych przez rok pod kierunkiem Floriana Cynka, później u Teodora Axentowicza, zdobywając liczne nagrody i medale. Od roku 1901 uczył się w Académie Julian w Paryżu, od 1908 zaś w prywatnej szkole Simona HollósyÈego w Monachium. Po powrocie z zagranicy na stałe osiadł w Warszawie. Przez kilka lat zajmował się działalnością pedagogiczną: w latach 1920-22 uczył rysunku na kursach Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, w latach 1923-26 jako profesor wykładał w Szkole Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona. Brał czynny udział w życiu twórczym Warszawy, wchodził w skład jury Salonu Dorocznego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, sam brał udział w konkursach na najlepsze rozwiązanie problemu światła w obrazie. Uczestniczył w wielu wystawach ogólnych, tematycznych i w Salonach prezentując pojedyncze prace i większe kolekcje. Debiutował w Warszawie, wystawiał w Salonie Aleksandra Krywulta, później w Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łowiczu, Łodzi, Poznaniu, Wilnie, Moskwie. Z licznego dorobku artysty zachowała się niewielka część. Posługiwał się techniką olejną, ale też wykonywał rysunki ołówkiem, węglem, kredkami i prace akwarelą, uzyskując ciekawe efekty kolorystyczne. Interesowały go portrety, wizerunki charakterystyczne, studia roślinne, widoki architektoniczne, obrazy rodzajowe, a zwłaszcza o tematyce ludowej, które stały się z czasem wraz z pejzażem pewnego rodzaju wizytówką malarza. Obrazy pokazywały bogactwo kultury i przyrody Podhala, Tatr, Beskidów i Śląska, Łowicza, Huculszczyzny a także Bretanii.

Zapytaj o produkt

Informacje dodatkowe

Lokalizacja