Dom aukcyjny Ostoya

ME
NU

Juliusz KOSSAK

4,600.00 

KOŃSKI TARG NA PRADZE, przed 1869
Ołówek, papier; 20,5 x 33 cm
Pod rysunkiem napis piórem: Autentyczny rysunek ś.p. mojego Ojca Juliusza | do kompozycji Targ na Konie na Pradze | Wojciech Kossak

Juliusz KOSSAK
1824-1899
Był ojcem W. Kossaka. W latach 1852-1855 przebywał w Warszawie, a od 1855r. do 1869 r. w Paryżu, gdzie kształcił się u H. Verneta. W 1868 r. wyjechał do Monachium i uczęszczał do atelier F. Adama. W 1970 r. powrócił do kraju i osiadł w Krakowie, gdzie zaprzyjaźnił się z W. Gersonem, F. Kostrzewskim, M. Olszewskim i H. Pillatim. Był znakomitym akwarelistą. Malował sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. Głównym tematem jego prac był koń. Był założycielem najsłynniejszej dynastii polskich malarzy. Oprócz malarstwa wykonywał też wiele rysunków i ilustracji do książek, czasopism i kalendarzy.
Koński targ w Warszawie przy Porcie Praskim odbywał się co piątek. Juliusz Kossaka podczas swojego pierwszego pobytu w Warszawie w latach 1861 – 1868 kilkakrotnie podejmował temat tego jarmarku. Akwarela datowana na 1866 r. jest w posiadaniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Nieco odmienna kompozycja znana jest z powstałego według niej drzeworytu reprodukowanego w 1869 r. w Kłosach. Rycina ta powtarza w lustrzanym odbiciu kompozycję oferowanego szkicu. W tle widać dwupiętrowy budynek, który został wzniesiony wg. projektu Józefa Orłowskiego w latach 1860-63 dla właściciela dużej odlewni Karola Juliusza Mintera.

Zapytaj o produkt
Kategoria:

Informacje dodatkowe

Lokalizacja