Zapytaj o produkt

Jan BETLEY

DACHY STAROMIEJSKIE, 1964 r.
Olej, tektura; 42,5 x 54,7 cm
Sygnowany brązowo-czarnym olejem p.d.: Betley 64
Na odwrocie 2 nalepki:
1. pisana ręcznie tuszem: Jan Betley Warszawa | Nowolipki 34 m 4 | Dachy Staromiejskie 42 x 54 cm;
2. maszynopis: "Fant Nr. 61 | Jan Betley | "Dachy Staromiej- | skie" | olej
zz