CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI


Dom Aukcyjny Ostoya uprzejmie informuje, że w dniu: 01.3.2021 roku został nabyty w salonie Domu Aukcyjnego Ostoya przy ul. Gen. Zajączka 8 w Warszawie:

APLIKACJA Z KLEJNOTEM HERBOWYM NA DRZWI, XIX/XX w.

Żeliwo, resztki czarnej farby; 22 x 16,5 cm Pochodzenie: pałac Brodowiczów w Świle.

Warszawa,
01.3.2021 roku
Podpis sprzedawcy


Uwaga: CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI nie jest dowodem sprzedaży w rozumieniu przepisów o rachunkowości