Zapytaj o produkt

PAMIĄTKOWE ALBUM LWOWA

Nakładca i wydawca: Józef Pitułko, Lwów, 1904
18189