Zapytaj o produkt

MAPA KOWLA I OKOLIC, Polska, Wojskowy instytut Geograficzny, 1927

Druk barwny, 49 x 54 cm, 1 : 300000
099i